LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Tổng đài NEC SL1000 16-120

Tổng đài NEC SL1000 16-120

Tổng đài NEC SL1000 16-120

06/09-2018
Tổng đài NEC SL 1000 16-120 Tổng đài NEC SL1000 16-120 máy nhánh, hỗ trợ 4 IP trunk SIP và 04 extension IP NEC, khả năng nâng cấp lên 16 IP trunk và 16 extension IP NEC hoặc 16 extension IP…