LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Tổng đài Nec SL1000

Tổng đài Nec SL1000

Tổng đài Nec SL1000

07/09-2018
Tổng đài Nec SL1000 Tổng đài Nec SL1000 là một hệ thống tổng đài với tính năng forwarding cuộc gọi thông minh, trả lời tự động, Voice mail, Warning message. Tổng đài Nec SL1000 Mô tả chi tiết sản phẩm…