LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Tìm hiểu về máy bộ đàm

Tìm hiểu về máy bộ đàm

Tìm hiểu về máy bộ đàm

20/06-2018
Tìm hiểu về máy bộ đàm. Bộ đàm là loại máy thu phát vô tuyến hai chiều liên lạc thoại. Bộ đàm thường dùng để liên lạc thoại giữa một máy với một hoặc nhiều máy khác bằng truyền sóng vô tuyến. Đặc điểm của máy bộ đàm là luôn có phím “Nhấn để nói” PTT (Push to talk ) cho bạn liên lạc tức thì.