LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Quản lý giao dịch qua tổng đài điện thoại

Quản lý giao dịch qua tổng đài điện thoại

Quản lý giao dịch qua tổng đài điện thoại

31/07-2018
Quản lý giao dịch qua tổng đài điện thoại – Ghi âm tự động các cuộc gọi đến và gọi đi khi có cuộc thoại (hoặc thủ công ghi âm bấm phím điện thoại). Quản lý giao dịch qua tổng…