LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Quản lý giao dịch điện thoại nội bộ

Quản lý giao dịch điện thoại nội bộ

Quản lý giao dịch điện thoại nội bộ

16/07-2018
Quản lý giao dịch điện thoại nội bộ Ghi âm tự động các cuộc gọi đến và gọi đi khi có cuộc thoại (hoặc thủ công ghi âm bấm phím điện thoại). Các cuộc gọi sẽ được ghi âm và…