LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Kết nối mạng Voip networking gián tiếp

Kết nối mạng Voip networking gián tiếp

Kết nối mạng Voip networking gián tiếp

10/08-2018
Kết nối mạng Voip networking gián tiếp Mỗi hệ thống tổng đài sử dụng thêm một thiết bị có chức năng chuyển đổi các giao diện thoại truyền thống sang giao diện IP và kết nối vào cùng mạng WAN…